About Us

About Us

About Us

 • General Introduction

  General Introduction

  Nguyen Tung is a leading manufacturer of Medical - pharmaceutical machinery, is supplier reputed of all kinds of bearings INA, FAG, Optibelt belts, lubricants KLUBER

  8,936 view(s)

 • History

  History

  History

  7,252 view(s)

 • Mission Statement

  Mission Statement

  We have an international reputation as a successful, innovative family company, manufacturing systems for the Machinery industry and for municipal engineering. Continuous development and technological creativity are features of our company history. Our success is based on our specific expertise in the application of forward-looking technologies.

  7,256 view(s)

 • The Organizational

  The Organizational

  The Organizational

  8,980 view(s)

 • Customers

  Customers

  Mong muốn rộng thị trường, vươn mình ra thế giới, xác định khách hàng là giá trị cốt lõi để tồn tại, gần 10 năm hoạt động trong quá trình phát triển đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc với một số lượng lớn các khách hàng và đối tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

  0 Articles 0 view(s)