Thiết kế và sản xuất máy trộn

Giải pháp trộn nguyên liệu tiên tiến

Máy trộn - bồn trộn là loại máy để trộn các nguyên liệu lẫn vào nhau. Nguyên Tùng tự hào là đơn vị chế tạo các loại máy trộn nguyên liệu bằng các giải pháp tiên tiến nhất. Hỗn hợp được trộn đều, tiết kiệm chi phí mang hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp