Chế tạo máy đóng gói dán nhãn tự động

Chế tạo các loại máy dán đóng gói, máy dán nhãn tự động tốc độ cao

Nguyên Tùng là đơn vị hàng đầu về giải pháp chế tạo máy dãn nhãn, máy đóng gói hoàn toàn tự động, máy ép vỉ xé thuốc,... Nâng cao hiệu quả sản xuất mà không mất nhiều thời gian.