Máy chiết rót tự động và bán tự động

Chính xác, năng suất cao

Máy chiết rót tự động là loại máy chiết định lượng dung dịch nguyên liệu đóng chai hoàn toàn tự động. Các loại máy chiết rót do Nguyên Tùng chế tạo có độ chính xác cao, tốc độ không làm hao phí nguyên liệu đầu vào.