Chế tạo dây chuyền sản xuất

Ứng dụng công nghệ cơ khí tiên tiến chế tạo các dây truyền sản xuất, tăng năng suất giảm nhân công.

Nguyên Tùng có đầy đủ cơ sở hạ tầng, đội ngũ kỹ sư công nhân kinh nghiệm đáp ứng các giải pháp công nghệ cho việc chế tạo dây truyền sản xuất trong các nhà máy.