Dây curoa Optibelt loại chữ V

Tiện dụng và phổ biến

Đây là loại dây curoa chữ V phổ biến với 3 loại: Loại chữ V thường, loại chữ V răng cưa và loại chữ V bản rộng. Đa dạng giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn.