Ý nghĩa của tiền tố và hậu tố của mã vòng bi (bạc đạn ) FAG

Có hàng trăm hàng ngàn vòng bi (bạc đạn) FAG. Phần mã số, nhà sản xuất quy định khác nhau về ý nghĩa và cấu trúc, nếu bạn muốn lựa chọn một sản phẩm vòng bi (bạc đạn) thích hợp cho các máy công nghiệp của bạn, bước đầu tiên là xác định ý nghĩa của định mang và hậu tố.

Ngày đăng: 11-06-2014

18,472 lượt xem

Schaeffler Group là một nhà sản xuất hàng đầu của vòng bi trên toàn thế giới. Và là một nhà cung cấp các loại vòng bi (bạc đạn) nổi tiếng cho ngành cơ khí công nghiệp ô tô với các thương hiệu FAG, INA và LUK.

Có hàng trăm hàng ngàn vòng bi (bạc đạn) FAG. Phần mã số, nhà sản xuất quy định khác nhau về ý nghĩa và cấu trúc, nếu bạn muốn lựa chọn một sản phẩm vòng bi (bạc đạn) thích hợp cho hệ thống máy công nghiệp của bạn, bước đầu tiên là xác định ý nghĩa của định mang và hậu tố.

Ví dụ: NU208.M.T5.S1 Vòng bi đũa hình trụ FAG
 

NU = mang hình trụ lăn, đơn hàng, hai vòng ngoài môi, vòng trong hình trụ.
208 = loạt mang cơ bản và kích thước.
M = lồng đồng gia công, con lăn hướng dẫn.
T5 = RBEC-5 lớp khoan dung.
S1 = ổn định nhiệt độ hoạt động lên đến 390 ° F.
 

Ví dụ:  FAG  6205.2RS.T5.C3.L19 Vòng bi rãnh sâu mang bóng FAG
 

6203 = loạt mang cơ bản và kích thước.
2RS = hai con dấu cao su đúc.
T5 = ABEC-5 lớp khoan dung.
C3 = AFBMA giải phóng mặt bằng bố trí hình tròn bên trong.
L19 = 28 Mobil mỡ, MIL-G-81.322
 

Ý nghĩa của tiền tố hậu tố của các loại vòng bi FAG như sau:
 

Tiền tố
Hậu tố
Ý nghĩa
.
(DB)
Viên bi bóng thích hợp cho lắp đặt đôi kiểu: "BACK-TO-BACK".
.
(DF)
Viên bi bóng thích hợp cho kiểu lắp đặt đôi:  "FACE-TO-FACE".
.
(DR)
CYLINDRICAL ROLLER BEARING DROP ROLLER RETAINER DESIGN.
.
 
(DT)
BALL BEARING SUITABLE FOR DUPLEX MOUNTING IN TANDEM.
.
(RY)
TRACTION MOTOR BEARING SPECIFICATION.
 
.
(S...)
(FOILED BY 3 DIGITS OR ONE LETTER AND TWO DIGITS) SPECIAL SPECIFICATION COVERING SELECTED AND/OR OTHER CHARACTERISTICS.
.
(X)
BEARING WITH INCREASED SEAL TORQUE.
.
(Y)
BEARING WITH REDUCED SEAL TORQUE
.
22
TWO METAL SHIELDS.
.
2HS
TWO SEALS, POLYACRYLIC MATERIAL.
.
2RS
TWO SEALS, BUNA-N RUBBER.
.
2RSR
TWO SEAL, BUNA-N RUBBER, RADIAL TYPE.
.
2TS
TWO SEALS, FIBER GLASS FILLED TEFLON MATERIAL.
.
2VS
TWO SEALS, VITON® MATERIAL.
.
2ZR
TWO METAL SHIELDS, RADIAL TYPE.
.
A
BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT 30 DEGREES.
.
A
INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
.
B
BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT 40 DEGREES.
.
B
INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
.
C
BALL BEARING, SINGLE-ROW ANGULAR CONTACT 15 DEGREES.
.
C
INTERNAL DESIGN MODIFICATION.
.
C2
INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
.
C3
INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
.
C4
INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
.
C5
INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
.
CL
INTERNAL RADIAL CLEARANCE DESIGNATIONS CONFORMING TO AFBMA STANDARDS, SECTION NO. 3.
.
DA
BALL BEARING, DOUBLE-ROW WITH SPLIT INNER RING. N
.
E
BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT 25 DEGREES.
.
E
BALL OR ROLLER BEARING WITH INCREASED LOAD CAPACITY DESIGN.
.
F
MACHINED STEEL RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
F3
NOISE TEST SPECIFICATION.
.
F96
AIRCRAFT INSPECTION.
.
FA
MACHINE STEEL RETAINER, OUTER RING GUIDED.
.
FB
MACHINED STEEL RETAINER, INNER RING GUIDED.
.
G
NOISE TEST SPECIFICATION.
.
H
MACHINED FORGED BRONZE RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
HA
MACHINED FORGED BRONZE RETAINER, OUTER RING GUIDED.
.
HB
MACHINED FORGED BRONZE RETAINER, INNER RING GUIDED.
.
HL
SPHERICAL ROLLER BEARING WITH INCREASED LOAD CAPACITY.
.
HS
ONE SEAL, POLYACRYLIC MATERIAL.
.
J
STAMPED METAL RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
K
BEARING WITH TAPERED BORE, TAPER 1:12.
.
K30
BEARING WITH TAPERED BORE, TAPER 1:30.
.
L
MACHINED ALUMINUM RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
L10
SHELL ALVANIA NO. 2 GREASE, MIL-G-18709.
.
L12
CHEVRON SRI NO. 2 GREASE, MIL-G-3545.
.
L14
SHELL AEROSHELL 16 GREASE, MIL-G-25760.
.
L15
SHELL AEROSHELL 7 GREASE, MIL-G-23827.
.
L16
AMERICAN SUPERMIL ASU 31052, MIL-G-25013.
.
L19
MOBIL OIL, MOBIL 28 GREASE, MIL-G-81322.
.
L904
DIESTER INSTRUMENT OIL, MIL-L-6085.
.
L907
DIESTER INSTRUMENT OIL, MIL-L-6085.
.
L909
PETROLEUM OIL, MIL-L-7870A.
.
L910
PETROLEUM OIL, MIL-L-644A.
.
L914
PETROLEUM OIL, MIL-L-3503.
.
L923
SILICONE FLUID.
.
LA
MACHINED ALUMINUM RETAINER, OUTER RING GUIDED.
.
LB
MACHINED ALUMINUM RETAINER, INNER RING GUIDED.
.
M
MACHINED BRASS RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
MA
MACHINED BRASS RETAINER, OUTER RING GUIDED.
.
MB
MACHINED BRASS RETAINER, INNER RING GUIDED.
.
MP
MACHINED BRASS RETAINER, WINDOW TYPE.
.
N
CIRCUMFERENTIAL GROOVE ON BEARING O.D. FOR SNAP RING.
.
NR
CIRCUMFERENTIAL GROOVE ON BEARING O.D. AND SNAP RING.
.
P4
ISO TOLERANCE CLASSIFICATION.
.
P5
ISO TOLERANCE CLASSIFICATION.
.
P6
ISO TOLERANCE CLASSIFICATION.
.
RS
ONE SEAL, BUNA-N RUBBER.
.
RSR
ONE SEAL, BUNA-N RUBBER, RADIAL TYPE.
.
S
SPHERICAL ROLLER BEARING WITH CIRCUMFERENTIAL LUBRICATING GROOVE'IN O.D. AND HOLES IN O.R.
.
S2
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 480°F.
.
S3
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 570°F.
.
S4
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 660°F.
.
SG
NOISE TESTED SPECIFICATION.
.
SI
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 390°F.
.
SO
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 300°F.
.
SOO
STABILIZED FOR OPERATING TEMPERATURES UP TO 250°F.
.
SP
SUPER PRECISION SPECIFICATION.
.
T
TEXTILE LAMINATED PHENOLIC RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
T3
ABEC-3 AND KBEC-3 TOLERANCES.
.
T5
ABEC-5 AND RBEC-5 TOLERANCES.
.
T7
ABEC-7 AND RBEC-7 TOLERANCES.
.
T9
ABEC-9 AND RBEC-9 TOLERANCES.
.
TA
TEXTILE LAMINATED PHENOLIC RETAINER, OUTER RING GUIDED.
.
TH
TEXTILE LAMINATED PHENOLIC RETAINER, SNAP TYPE.
.
TN
PLASTIC RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
TNH
PLASTIC RETAINER, SNAP TYPE.
.
TR
TEXTILE LAMINATED PHENOLIC RETAINER, INNER RING GUIDED.
.
TS
ONE SEAL, FIBER GLASS FILLED TEFLON MATERIAL.
.
UL
UNIVERSAL MOUNTING AND PRELOAD.
.
UM
SPECIFICATIONS FOR ANGULAR CONTACT.
.
UO
BALL BEARINGS.
.
V
FULL COMPLEMENT, RETAINERLESS BEARING.
.
VS
ONE SEAL, VITON® MATERIAL.
.
Y
PRESSED BRASS RETAINER, ROLLING ELEMENT GUIDED.
.
YP
PRESSED BRASS RETAINER; WINDOW TYPE.
.
Z
ONE METAL SHIELD.
.
ZR
ONE METAL SHIELD, RADIAL TYPE.
A
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT TYPE WITH ONE RELIEVED INNER RING SHOULDER AND AN OUTER RING GUIDED RETAINER.
B
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, ANGULAR CONTACT TYPE WITH ONE RELIEVED OUTER RING SHOULDER AND AN INNER RING GUIDED RETAINER.
BO
.
MAGNETO TYPE BALL BEARING.
DL
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW, SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE, METRIC LIGHT SERIES.
DM
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW, SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE, METRIC MEDIUM SERIES.
E
.
MAGNETO TYPE BALL BEARING.
EW
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW, SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE. EXTRA LIGHT INCH SERIES.
HW
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW, SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE. HEAVY INCH SERIES.
K
.
AIRCRAFT CONTROL BALL BEARING, SINGLE-ROW, RADIAL.
KP
.
AIRCRAFT CONTROL BALL BEARING, SINGLE-ROW, RADIAL.
KS
.
AIRCRAFT CONTROL BALL BEARING, SINGLE-ROW, SELF-ALIGNING.
KSP
.
AIRCRAFT CONTROL BALL BEARING, SINGLE-ROW, SELF-ALIGNING.
L
.
MAGNETO TYPE BALL BEARING.
LS
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, LIGHT INCH SERIES.
M
.
MAGNETO TYPE BALL BEARING.
MS
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, MEDIUM INCH SERIES.
MW
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW, SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE. MEDIUM INCH SERIES.
N
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP INNER RING, CYLINDRICAL OUTER RING.
NJ
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP OUTER RING, ONE LIP INNER RING.
NN
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, DOUBLE-ROW, THREE LIP INNER RING, CYLINDRICAL OUTER RING, SPINDLE BEARING.
NNU
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, DOUBLE-ROW, THREE LIP INNER RING, CYLINDRICAL INNER RING, SPINDLE BEARING.
NO
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP OUTER RING, CYLINDRICAL INNER RING.
NUP
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP OUTER RING, TWO LIP INNER RING WITH ONE LIP SEPARABLE.
QJ
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, FOUR-POINT DESIGN WITH SPLIT INNER RING.
R
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, EXTRA SMALL AND EXTRA LIGHT INCH SERIES.
RLS
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP INNER RING, CYLINDRICAL OUTER RING, LIGHT INCH SERIES.
RMS
.
CYLINDRICAL ROLLER BEARING, SINGLE-ROW, TWO LIP INNER RING, CYLINDRICAL OUTER RING, MEDIUM INCH SERIES.
RY
.
TRACTION MOTOR BEARING SPECIFICATION.
S
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, EXTRA WIDE SERIES.
W
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW. SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE. LIGHT INCH SERIES.
X
.
SPECIAL BEARINGS .
XA
.
SPECIAL BEARINGS .
XB
.
SPECIAL BEARINGS .
XF
.
SPECIAL BEARINGS .
XH
.
SPECIAL BEARINGS .
XJ
.
SPECIAL BEARINGS .
XK
.
SPECIAL BEARINGS .
XLS
.
BALL BEARING, SINGLE-ROW, EXTRA LIGHT SERIES.
XW
.
BALL THRUST BEARING, SINGLE-ROW. SINGLE DIRECTION, GROOVED RACE SURFACE. EXTRA LIGHT INCH SERIES.
£A
.
MAGNETO TYPE BALL BEARING
 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha