Vòng bi - Bạc đạn SKF

Sản phẩm Vòng bi (bạc đạn) SKF được tập đoàn SKF Thụy Điển sản xuất trên công nghệ tiên tiến của Châu Âu

Vòng bi (bạc đạn)SKFcung cấp giải pháp tích hợp tiên tiến đáp ứng nhu cầu của khách hàng,để phát triển sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lợi nhuận hoặc giảm thiểu tác động môi trường. Tập đoàn SKF sản xuất hầu hết các loại vòng bi trượt và vòng bi lăn, trên tiêu chuẩn nghiêm ngặt 4 lớp: SKF tiêu chuẩn, SKF Explorer, SKF năng lượng hiệu quả và SKF siêu chính xác.